Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 109.243
Online: 6

Hậu Lộc 27 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trân, 26 xã. Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Tờ trình của Chính phủ về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã. Theo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện, xã để mở rộng địa giới hành chính  (thử nghiệm)

°